Singel gratis Frankfurt am Main

Rated 3.91/5 based on 886 customer reviews

1700 - 1900 [met nazaten in Zuid-Afrika] , hij is geboren omstreeks 1710 (geschat), overleden na 1769, vóór 1776, ws. Hij trouwde omstreeks 1746 in het grensgebied tussen Rijn en IJssel met Otta Mechtelt (Mechtildis) Lemming(s) alias Lemmens, 35 of 36 jaar oud. Als student was hij vaak te vinden in de openbare leeszaal om verhandelingen over de schilderkunst te bestuderen. In 1920 werd de Lager - Onderwijswet van kracht waarin geregeld was dat de gemeenten verplicht werden, om bijzondere scholen evenveel subsidie te geven als openbare scholen. Otta Mechtelt is een dochter van Tollenaar (belastinginner) Johannes Lemminck en Otto Margrieta van Groenen. Hier ontdekte hij een artikel over het fauvisme, een stroming die aansloot bij zijn eigen manier van werken. De financiële gelijkstelling bestond uit drie geldstromen: de salarissen van alle onderwijzers werden door het rijk betaald; de stichtingskosten van de scholen kwamen ten laste van de gemeente; de gemeente was verplicht om de exploitatiekosten van de scholen te betalen. Met zekerheid kan gesteld worden dat ALLE naamdragers BOUWERIKS en s Heerenberg, terwijl het Rooms Katholiek kerkelijk huwelijk plaats vond op zondag 17 januari 1734 in het Roomse schuilkerkje aldaar. Clasina woont na haar scheiding, nog twee maanden in huis van haar ex-man. Otta Mechtelt en Jan kregen tussen 1734 en 1740 vier kinderen in Emmerik (Embryck, op bovenstaand kaartfragment van Christian Sgroten), die katholiek gedoopt werden te ’s Heerenberg. Vanaf 13 maart 1934 woont zij met haar kinderen weer aan de Lauriergracht 90 huis. Burick was de oud Nederlandse of "platt-deutsche" benaming. Vanaf 28 september 1933 woonde het grote gezin in de Mercatorstraat 30 huis. Spitsstraat 38 / 3 hoog, alwaar ze ruim 8 jaar wonen. Rond december 1970 kopen ze een huis in Heerhugowaard. Alt Buederich werd op bevel van Napoleon in 1813 vernietigd. [foto: Laurierstraat in 1929] Ten tijde van zijn huwelijk woont Hannes in de Jacob van Lennepstraat 51 / 1 hoog achter. Op 7 februari 1952 verhuisden zij naar de Mercatorstraat 57 / 1 hoog. Het nieuwe Buederich / Büderich verrees op een paar kilometer van de oude plaats en behoort nu tot de stad Wesel. Op 28 juli 1914 verhuist het jonge gezin naar de Laurierstraat 79 / 2 hoog achter. Maria Catharina Theresia [Marijke] van Gestel, geb. Na Alida's dood, woonde Johannes nog in de Nieuwe Leliestraat en sleet de laatste twee jaren van zijn leven in het Gemeentelijk verzorgingshuis aan de Roeterstraat 2.

Alvorens in te gaan op het wel en wee van de Amsterdamse familie, trachtten we vooralsnog vergeefs de familielijn Bouweriks of Bouriks in diverse spellingsvormen in de Nederlands-Duitse grensstreek te achterhalen. Er is immers een paspoort verstrekt en eind juni 1943 was hij mogelijk ingedeeld bij de bouw van de Atlantik Wall in Frankrijk (zeker weten we dit niet, deze gegevens zijn nog niet openbaar). Wel kunnen we nog minstens VIJF - en zelfs TIEN generaties terug in de tijd - de voorouders in kaart brengen van echtgenote Otta Mechtelt, LEES MEER... Jongste zoon Jacobus Leendert zal - als laatste - vanaf 4 juni 1958 op zichzelf (met een vrouw) gaan wonen op de Looiersgracht 96 / 2 hoog. De naam Tot in de 19e eeuw waren er geen afspraken ten aanzien van de eenheid van spelling. Alida woont met haar vijf kinderen al in 1926, twee jaar voor haar tweede huwelijk, in bij weduwnaar Johannes, in de Laurierstraat 124 / 1 hoog achter. In de officiële documenten worden stamvader Joannes Hendrik en diens enig in leven gebleven zoon Barend ook wel opgevoerd als zijnde: Baudensen, Burick, Mouriken, Boeleken, Bollericks, Bourik, Bouwerik, Bouwerick, Brouwerik, Boueris, Bouriks en Baurik. Als eerste mogelijkheid kan er sprake zijn van een herkomstnaam, als we de ‘van - vorm' volgen. Johannes nam de jongste vier kinderen aan als stiefkinderen. Vanaf 28 februari 1955woont het gezin in de Westerstraat 97 / 2 hoog. Het moge duidelijk zijn dat de wijze pastoors, predikanten en ambtenaren - tot ver in de 19e eeuw - nogal wat moeite hadden met de naam, vermoedelijk ook nog uitgesproken in een Nederlands - Duits grensdialect. In Duitsland ligt in de buurt van Wesel aan de Rijn, het plaatsje Burick, dat eerder (Alt) Buederich genoemd werd. Als weduwnaar van Johanna Gerardina Charlotta Engels (zbracht hij twee puberkinderen het huwelijk in. Op 7 februari 1962 verhuist het gezin naar de Ferd. Hier woont ook zoon Ronald na zijn huwelijk enige tijd in.

Leave a Reply